Page 8 - Zeki Arga İnşaat - Online Katalog 2020
P. 8

Gesi güvercin evleri :
           Gesi bölgesinde rastladığımız kaya oyma ve kule tipi güvercinlikler,
           yapılış amaçlarının yanı sıra mimari özellikleri ve süslemeleriyle
           başlı başına bir inceleme konusu oluştururlar . Gesi güvercinlikleri
           eskiden bölge çiftçisinin tarımsal üretimde güvercin gübresinin
           kullanımına bağlı olarak inşa edilmiş yapılar olarak karşımıza
           çıkmaktadır.


           Kayseri’deki güvercinliklerin çoğu genellikle kesme taştan
           yapılmış ev benzeri yapı tiplerine raslanmaktadır. Osmanlı
           döneminde her yıl İzmir limanından yurt dışına ihraç edilen
           ve boya üretiminde kullanılan cehri bitkisi, yoğun olarak
           Kayseri’de üretiliyordu. Özellikle Gesi yerleşimi etrafına yayılan
           cehri üretiminde güvercin gübresi kullanıldığını biliyoruz. Kule
           tipi güvercinliklerin yurt dışında farklı örnekleri olmakla birlikte
           Gesi bağlarındaki güvercinliklerin kaya oyma yeraltı odası
           ve diğer özgün mimari ayrıntılarıyla dünyada benzersiz
           oldukları söylenebilir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13